ଚାଇନା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗ୍ରୀନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜୀ ହାଇ-ଏଣ୍ଡ ଫୋରମ୍ ସଫଳତାର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା |

“ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ସବୁଜ” ର ନୂତନ ଯୁଗରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ନୂତନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାଇନାର ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ, ଜୀବନ ଏବଂ ପରିବେଶର ବିକାଶ ନ est ତିକତା ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତମ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ୟାଟର୍ ଗଠନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ | ଶିଳ୍ପ, ସାମାଜିକ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଅର୍ଥନ development ତିକ ବିକାଶ, ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ହାସଲ କରିବା ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବ techn ଷୟିକ ଉଦ୍ଭାବନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ସବୁଜ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ |ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୋ ଦେଶର ବୟନ ଶିଳ୍ପର ନିମ୍ନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଗ୍ରଗତି କ’ଣ, ଶିଳ୍ପରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଆହ୍ are ାନ କ’ଣ, ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବ techn ଷୟିକ ଉଦ୍ଭାବନରେ କ’ଣ ସକରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିପରି? ସବୁଜ ବିକାଶର ରାସ୍ତା ନିଆଯିବା ଉଚିତ କି?ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ରଣନୀତି ଉପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଫୋରମ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ନେତା, ଏକାଡେମିକ୍ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଏବଂ ସ୍ତରରୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ |

ଏହି ଫୋରମ୍ ଚାଇନାର ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ଚାଇନା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫେଡେରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଚାଇନାର ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ପରିବେଶ ଏବଂ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗ, ଡୋଙ୍ଗୁଆ ୟୁନିଭରସିଟି ଏବଂ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ | ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଫାଇବର ଇନୋଭେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଜାତୀୟ ଉନ୍ନତ ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉଦ୍ଭାବନ କେନ୍ଦ୍ର |ଏହା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ବୟନ ଶିଳ୍ପର ସବୁଜ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, “ସୁବିଧାଜନକ ଜଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତଗୁଡିକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି” ସଂକଳ୍ପକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟକ ଭୂମିକାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ଦେବା | ସବୁଜ ଏବଂ ନିମ୍ନ କାର୍ବନ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ବ techn ଷୟିକ ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପର ସବୁଜତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ |ସ୍ୱଳ୍ପ କାର୍ବନ ନବସୃଜନର ରାସ୍ତା, ଏବଂ ମିଳିତ ଭାବରେ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ |

ଫୋରମ୍ ସମକାଳୀନ ଭାବରେ “ଅନ୍ଲାଇନ୍ + ଅଫଲାଇନ୍” ଆକାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ |ଅଫଲାଇନରେ 32 ଟି ଉପ-ଭେନ୍ୟୁ ଅଛି, ଏବଂ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା “ଜିଲିଙ୍ଗ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ” ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ |ଚାଇନାର ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟୁରୋର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଟାଙ୍ଗ୍ ହାୟିଙ୍ଗ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୟନ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଫେଡେରେଶନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତଥା ଚାଇନାର ଜାତୀୟ ବୟନ ଏବଂ ପୋଷାକ ପରିଷଦର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କାଓ ଜୁଜୁନ୍ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ସଂଗଠନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡିଜେନ୍ ତେଜେରା, ଚୀନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଏବଂ ପୋଷାକ ପରିଷଦର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଲି ଲିଙ୍ଗସେନ୍ ଏବଂ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ତଥା ଶିଳ୍ପ ସଂଗଠନର ଅନ୍ୟ ନେତା, ଚାଇନିଜ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ଏକାଡେମୀ ସନ୍ ଜିନଲିଆଙ୍ଗ, ଜିଆଙ୍ଗ ଶିଚେଙ୍ଗ, ୟୁ ଜିଆନଙ୍ଗ , ୱାଙ୍ଗ ୟୁଜୋଙ୍ଗ, ଗାଓ ଜିଆଙ୍ଗ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଏକାଡେମୀ କୁଇ ୟି, ଜାପାନିଜ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନି କଳିଙ୍ଗଙ୍କ ଏକାଡେମିକ୍, ଗୁ ୟୁୱେଞ୍ଜୀ, Russian ଷ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ ମେ ଶୁନ୍ କି, ମେଙ୍ଗ ଜିଆଗୁଆଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକାଡେମିକ୍, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶିଳ୍ପ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ସହକର୍ମୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ |ହେଉଛି ଫୋରମ୍ |


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ନଭେମ୍ବର -17-2022 |

ଆମର ସମ୍ବାଦ ଚିଠି କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ |

ଆମର ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆମକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବୁ |
  • ରୁମ୍ 211-215, ଜିନ୍ଦୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍, ନମ୍ବର 345, ହୁଆଙ୍ଗେଙ୍ଗ୍ ୱେଷ୍ଟ୍ ରୋଡ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ବିଭାଗ, ହାଇଶୁ ଜିଲ୍ଲା, ନିଙ୍ଗବୋ |
  • sales@wan-he.com
  • 86-574-27872221